تبلیغات
ایلام و كشاورزی - اثرات ال کارنیتین درعملکرد طیور
ایلام و كشاورزی
ما می توانیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با عرض سلام و درود به محضر همه دوستان این وبلاگ توسط اینجانب فرهاد رستمی ساکن شهرستان چرداول از توابع استان ایلام و دانشجوی دکترای تخصصی (Ph.D) علوم دامی (گرایش تغذیه دام وطیور)، برای استفاده تولیدکنندگان زحمت کش بخش کشاورزی و دامپروری و سایر مشاغل خانگی رایج در استان طراحی گردیده و سعی براین است که نکات آموزشی و توصیه های علمی و تجربی خویش را در خدمت این عزیزان قرار دهم امیداست بتوان به سهم خود در خدمت جامعه تولیدکنندگان استان ایلام ومیهن عزیزمان ایران اسلامی باشم

مدیر وبلاگ :فرهاد رستمی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
مشكل عمده كشاورزان را در كدامیك می دانید


ال کارنیتین (L.carnitine) یک ماده مغزی شبیه ویتامین ها است ال کارنیتین به مقدار اندک و ناچیز در بدن حیوانات از دواسیدآمینه ضروری لیزین و متیونین درکبد وکلیه سنتز می شود. وجود ال کارنیتین برای متابولیسم و حرکت اسیدهای چرب در داخل سلولها ضروری است. مشخص شده که این ماده در ساختمان آنزیمی بنام کارنیتین استیل ترانسفراز شركت می كند که بخشی از مکانیسم کوآنزیم A و استیل کوآنزیم A را تشکیل می دهد و به نظر می رسد که تأثیر کارنیتین بر متابولیسم اسیدهای چرب می باشد که زنجیره کربن آنها بیش از۸ کربن می باشد درعین حال به نظرمی رسد که این ماده تمایل زیادی به اسید پالمیتیک داشته که کارکرد آن انتقال این مولکول ها با زنجیره طویل از جدار میتوکندری می باشد لازم به ذکر است که کارنیتین به دو شکل دی ال کارنیتین و ال کارنیتین یافت می شود که تنها شکل فعال آن از نظر بیولوژیکی ال کارنیتین است . امروزه قدرت تأثیر ال کارنیتین در بالا بردن توان حیاتی موجب جلب توجه فراوان و افزودن آن به غذاهای دام و حیوانات مسابقه و خانگی گردیده است .


ال کارنیتین درچرخه متابولیسم چربی سلولی درگیر می باشد و کاری شبیه گیرنده (Receptor) برای فعال کردن اسیدهای چرب آلی دارد بطور کلی ال کارنیتین برای فعالیت های زیرضروری است :

۱- حمل اسیدهای چرب فعال شده ( عمل کاتالیکی )

۲- بافری کردن زنجیره COA ( عمل کاتالیکی )

۳- محافظت و تنظیم کردن تعادل غشاء نورونها

۴- دفع مواد مازاد از متابولیسم اسیدهای چرب ( عمل ضد سمی کردن )

۵- اسپرماتوژنز و تحرک اسپرم ها

۶- افزایش تحمل آمونیاک

۷- تهیه میزان مطلوب انرژی

۸- کفایت سیستم ایمنی

۹- جلوگیری ازتشکیل رادیکالهای آزاد- رادیکالهای آزاد ، مواد شیمیایی با انرژی بالا هستند که در میتوکندری تولید می شوند و باعث تخریب سلولها می گردند درمقابل آنها موادی همچون vitA و vitE جزء آنتی اکسیدانها محسوب می گردند بطوریکه طی یکسری فرآیندهای فیزیولوژیکی از تشکیل رادیکالهای آزاد جلوگیری می کنند ولازم به ذکر است که این ویتامین ها محلول در چربی هستند و همانطورکه گفته شد ال کارنیتین سبب تسهیل ورود چربی به داخل میتوکندری می شوند. ویتامین E و ویتامین A توسط کارنی متین وارد میتوکندری شده و از تشکیل رادیکالهای آزاد جلوگیری می کند.


بررسی هایی درباره اثرات ال کارنیتین درتغذیه طیور

نقش کارنیتین درمتابولیسم انرژی واثرات این ماده طی ۳ آزمایش مورد تحقیق وبررسی قرار گرفت.
هدف آزمایش
I این بود که آیا ال کارنیتین و پیش سازهای آن (لیزین و متیونین) توانایی کاهش چربی ناحیه محوطه بطنی را دارند؟
۱۰ گروه شامل ۱۰ جوجه با جیره های مختلف تغذیه شدند که شامل جیره استاندارد و جیره های شامل لیزین و متیونین کم و زیاد و همچنین بدون ۵% مکمل چربی ، ال و دی- ال کارنیتین بودند. عملکرد اضافه وزن بدن ، ضریب تبدیل غذایی ، میزان چربی ناحیه شکم وغلظت ال کارنیتین در خون و قسمتهای عضلانی و عضله قلب ، کبد و کلیه مورد بررسی قرار گرفت همانطوریکه انتظـــار می رفت غلظت ال کارنیتین با افزودن چربی بطور معنی دار کاهش یافت و با افزودن مکمل حاوی ال کارنیتین غلظت کارنیتین بالا رفت . این جوجه ها در سن هفت هفتگی وزن گیری و روانه کشتارگاه شدند و میزان چربی شکم تعیین و اندازه گیری شد.نتایج حاصله چنین تفسیرشد که اضافه کردن ال کارنیتین باعث افزایش میزان گوشتواری در گله های گوشتی به میزان ۱۰% -۸% می شود یا بعبارتی با اضافه کردن ال کارنیتین به میزان ۰۲/۰% جیره افزایش وزن به میزان ۵/۲% حاصل می گردد و میزان چربی ناحیه شکم در مقایسه با گروهی که ال کارنیتین دریافت نکرده بودند کاهش چشمگیری نشان می داد. لازم به ذکر است که کاهش لیزین ومتیونین منجربه افزایش چربـــــی می شود. آزمایشات و تحقیقات نشان داد که در جیره هایی که چربی بالا دارند میزان ال کارنیتین درکلیه ها کمتر است و کم بودن میزان پیش سازهای کارنیتین باعث کاهش میزان کارنیتین در بافتها می شود و اضافه کردن ال کارنیتین باعث می شود که سطح کارنیتین دربافتها بطور معنی دار بالا رود.

آزمایش ۲ : در این آزمایش بررسی بعمل آمد که افزودن ال کارنیتین به میزان ۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم یا اسید نیکوتینیک و یا ترکیبی از هردوی آنها به جیره مرغان تخمگذار آیا میزان کلسترول زرده کاهش می یابد؟ هرچند میزان ال کارنیتین در زرده تخم مرغهای حاصل از گروهی که مکمل ال کارنیتین دریافت کرده بودند بطور معنی داری افزایش پیدا کرده بود ولی هیچ اثری روی وزن بدن و میزان غذای دریافتی مشاهده نشد و از چهارمین تا پانزدهمین هفته آزمایش میزان کلسترول زرده به میزان ۷% کاهش نشان می داد.کلسترول زرده در طول دوره تخمگذاری نوساناتی را نشان می دهد بطوریکه بعد از مرحله اول تخمگذاری وابستـــــه به میزان تولید تخم مرغ بود در حقیقت با افزایش تولید تخم مرغ میزان کلسترول کاهش پیدا می کند یا به عبارتی افزایش تولید متناسب است با کاهش کلسترول داخل تخم مرغ زمانی که میزان ال کارنیتین و نیکوتینیک اسید در سرم خون افزایش یابد سطح کلسترول سرم پایین می آید همه نوع آزمایش برروی این دو ماده برای اثرات ممکن روی کلسترول زرده انجام شد . مقدار ال کارنیتین زرده با اضافه کردن ال کارنیتین در جیره به وضوح افزایش یافت این افزایش یک اثر مطلوب برای تخم مرغهای خوراکی است .

آزمایش ۳ : هدف آزمایش سوم این بود که آیا جیره های حاوی ال کارنیتین مرغان مادر گوشتی روی درصد جوجه در آوری تأثیر دارد یا خیر ؟
۴ گروه هریک شامل ۱۳۵۰ قطعه مرغ بود به ترتیب با جیره های تجارتی بدون کارنیتین و با ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ( میلی گرم در کیلو گرم ) ال کارنیتین برای سه هفته تغذیه شدند. متوسط تولید تخم مرغ ( درصد تخمگذاری ) به ترتیب ۷۵ – ۸۰ – ۷۸ – ۷۷ درصد در گروه های ۱ تا ۴ در طی دوره آزمایش مشاهده شد و نتایج در گروهی که با ۵۰ میلی گرم ال کارنیتین تغذیه شده بودند درصد هچ از ۸۳ درصد به ۸۷ درصد افزایش نشان داد و نتیجه ۵ روز بعد از اتمام کارنیتین بهتر شد و گروهی که با ۱۰۰ میلی گرم ال کارنیتین تغذیه شدند درصد هچ از ۴/۸۲% به ۲/۸۶% رسید.همچنین قابل توجه است که با بالا بردن کارنیتین جیره ، مقدار کارنیتین زرده هم افزایش نشان می دهد که می تواند انرژی مطلوب را برای رشد جنین درطی دوره تکامل تأمین نماید. تحقیقات نشان داد که سنتز ال کارنیتین در جنین جوجه و جوجه های تازه متولد شده خیلی اندک است . دراین میان میزان هچ بطور قابل توجهی افزایش نشان داد و بازده اقتصادی بالا رفت و میزان تخمگذاری گله های مادر گوشتی افزایش نشان داد این اثر نه تنها روی افزایش هچ تأثیر داشت بلکه درصد مرگ ومیر در روزهای اول زندگی جوجه های حاصل شده را به حداقل رساند از این نتایج می توان این انتظار را داشت که مکملهای ال کارنیتین می تواند باعث افزایش جزیی در وزن بدن و کاهش میزان چربی شکمی شوند. مقدار کلسترول موجود در زرده را کاهش دهد نیز میزان تخمگذاری و درصد هچ را افزایش دهد همچنین استفاده از ال کارنیتین علاوه برا افزایش جوجه گیری باعث افزایش شانس زنده ماندن جوجه در چند روز اول زندگی و کاهش مرگ ومیر می شود.


اثر ال کارنیتین روی تولید تخم مرغ و وزن آن درطول سیکل تولید

اثرات ال کارنیتین بر زرده تخم مرغ و وزن آن در مرغان نژاد بونس مورد مطالعه قرارگرفت مرغان تخمگذار بصورت استاندارد تغذیه شدند و جیره آنها دارای ۲/۱۸% پروتئین خام ، ۲/۲% اسید لینولئیک و ۲۸۶۰ کیلوکالری انرژی قابل متابولیزم برکیلوگرم داشت. جیره آنها دارای ۵۰ میلی گرم درکیلوگرم ال کارنیتین به مدت سه ماه ازآغاز سیکل تولید تخم مرغ بود. درمقایسه با گروه کنترل مرغان تخمگذار که ال کارنیتین دریافت کرده بودند، تخم مرغشان زودتر به وزن مورد نظررسید و میانگین وزن تخم مرغها ۲ گرم بیشتر بود.


خلاصه اثرات ال کارنیتین درطیور گوشتی

مقدار کافی ال کارنیتین در جیره هردو پارامتر نیروی حیاتی و عملکرد طیور را تحت اثر مثبت قرار می دهد ال کارنیتین درمرغان گوشتی باعث افزایش ضریب تبدیل غذا و بهبود ضریب افزایش وزن ، کاهش ذخیره سازی چربی و تسهیل در استفاده از چربی های موجود در جیره شد و مقاومت طیور را در مقابل استرس های محیطی و فیزیولوژیکی بالا می برد. جیره طیور گوشتی باید حدود ۵۰-۳۰ میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم غذا باشد.


خلاصه از اثر ال کارنیتین در مرغان مادر گوشتی

ال کارنیتین درمرغان مادر باعث افزایش میزان تخم مرغ تولیدی و کاهش ضریب تبدیل غذا و افزایش قابلیت جوجه درآوری به میزان ۸/۳% و بالا رفتن سطح ایمنی می گردد و همچنین ال کارنیتین موجود درجیره غذایی مرغهای مادرگوشتی سبب می شود که ال کارنیتین زرده تخم مرغ افزایش یابد و انرژی لازم جهت رشد و نمو جنین تأمین گردد و ال کارنیتین به جوجه ها کمک می کند که درمرحله اول حیات ازمنبع چربی داخل زرده برای تأمین انرژی خویش استفاده کنند. برای افزایش درصد هچ جیره مرغان مادرگوشتی باید حدود ۶۰ میلی گرم درکیلوگرم ال کارنیتین باشد.

خلاصه اثرال کارنیتین درتغذیه مرغ تخمگذار

اثر ال کارنیتین روی تولید تخم مرغ خوراکی و وزن آن درمرغ تخمگذار بصورت یک مطالعه تحقیقاتی تحت بررسی قرار گرفت. ال کارنیتین درمرغان تخمگذار باعث تسریع در رسیدن وزن تخم مرغها به بالاترین حد وافزایش ۲% تولید تخم مرغ و کاهش ضریب تبدیل خوراک و بالا رفتن سطح ال کارنیتین موجود درتخم مرغ و افزایش کیفیت تخم مرغ خوراکی می شود برای به حداکثر رساندن اثرات ال کارنیتین جیره باید حدود ۵۰ میلی گرم در کیلو گرم غذا حاوی ال کارنیتین باشد.

اثرال کارنیتین روی سایر پرندگان

ال کارنیتین در بوقلمون درهفته های اول زندگی به مصرف غذای حاوی چربی ، زیاد کمک می کند، درشترمرغ باعث بالا بردن توانایی تولید جوجه و ازدیاد مقدار تخم تولیدی می شود. درپرندگان زینتی جوان موجب افزایش وزن شده و ضریب تبدیل غذا را بهبود بخشیده و به پر در آوردن کمک می کند.

منبع : سایت شرکت آرین رشد افزا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 4 مهر 1393
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:57 ق.ظ
I know this web site gives quality depending content and other data,
is there any other website which offers these kinds
of stuff in quality?
پنجشنبه 29 فروردین 1398 01:44 ب.ظ
日本での通販オンラインショップ販売を含め 開業10年の実績を持ち、ご安心してご利用下さい。ブランド
سه شنبه 27 فروردین 1398 10:33 ب.ظ
ブランド財布コピー,ブランドコピー,ブランドiphone6/iphone7plusケースコピーブランドスーパーコピー ブランドコピー,ブランド
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:05 ق.ظ
超人気カルティエスーパーコピー激安通販優良店
چهارشنبه 15 فروردین 1397 07:09 ب.ظ
Have been taking little over a month.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 06:42 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
شنبه 1 مهر 1396 02:25 ب.ظ
You made some really good points there. I checked on the internet to learn more about the issue and
found most people will go along with your views on this
website.
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:41 ب.ظ
If some one needs to be updated with hottest technologies after that he must be pay a visit this web page and be up to date everyday.
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:24 ب.ظ
Marvelous, what a weblog it is! This blog gives useful facts to us, keep it up.
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:57 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against
hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any recommendations?
شنبه 14 مرداد 1396 12:14 ب.ظ
What i don't understood is in truth how you are no longer actually a lot more smartly-appreciated than you may be now.
You are so intelligent. You know thus significantly in the case
of this matter, produced me personally consider it from a lot
of varied angles. Its like men and women don't seem to be
interested unless it is one thing to do with Lady gaga!

Your personal stuffs nice. Always maintain it up!
جمعه 13 مرداد 1396 01:41 ب.ظ
I just like the helpful info you provide for your articles.
I'll bookmark your blog and check once more right here regularly.
I am relatively certain I'll learn plenty of new stuff proper here!
Best of luck for the following!
سه شنبه 3 مرداد 1396 10:45 ب.ظ
Superb website you have here but I was curious about if you knew of any user discussion forums that cover the same topics
discussed here? I'd really like to be a part of group
where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Bless you!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:43 ق.ظ
I'm gone to convey my little brother, that he should also go to see this blog on regular basis to take updated
from most up-to-date reports.
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 06:01 ب.ظ
I like what you guys are usually up too.
This kind of clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I've included you guys to blogroll.
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:51 ب.ظ
This information is invaluable. How can I find out more?
شنبه 12 فروردین 1396 10:00 ق.ظ
Wonderful work! That is the kind of info that are supposed
to be shared around the net. Shame on Google for now not positioning this publish upper!
Come on over and discuss with my web site .
Thank you =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی